Dumitru Grigore

Dumitru Grigore

Dumitru Grigore este inginer fizician, licențiat în psihologie, cu un doctorat în mecatronică, susținut la Academia Tehnică Militară, Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament, în cadrul unei cercetări bazate pe neuroștiințe.

Pasionat de cibernetica aplicată în psihologie, de peste 19 ani desfășoară o intensă activitate de cercetare, fiind inventatorul sistemului psihometric MindMi™ (https://www.mindmisystem.com), sistem distins cu Marele Premiu al Concursului ”Patriot Fest – București 2017” si cu Medalia de Aur la Salonul International de Invenții de la Geneva în aprilie 2019.

Este autor al lucrărilor: Contribuții privind comanda și controlul mișcării, de la distanță, în Sistemele Tehnice Militare” (2015),”Inteligențele fractale” (2015), ”Metodă de evaluare psihologică prin analiza structurii de text”(2015), ”Sistem psihometric integrat pentru evaluare complementară” (2014).

A publicat de asemenea ca autor și co-autor, un număr important de articole în reviste de specialitate.

Este cercetător asociat al Institutului de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare al Universității ”Titu Maiorescu” din București.

Din 1999 este membru titular al Comisiei de Cibernetică a Academiei Române.

În prezent conduce o activitate de cercetare în calitate de Chief Research Officer  în cadrul companiei Psychometric Systems S.A. din Cluj-Napoca.

Sistemul psihometric MindMiTM

Sistemul psihometric MindMiTM face parte din categoria sistemelor aparative de evaluare psihologică, având două atuuri care-l poziționează deasupra celorlalte sisteme psihometrice, în ceea ce privește obiectivitatea și rapiditatea evaluării, fiind capabil să înlocuiască cu succes bateriile de test cu autoraportare, despre care este deja cunoscut că sunt subiective și necesită un timp îndelungat de aplicare. Aspectul inovativ exclusiv al Sistemului MindMiTM  constă în corelația proiectivă dintre funcțiile corticale si răspunsul electrodermal stimulat în curent alternativ, înregistrat la nivelul palmelor, procedeu în urma căruia utilizatorul poate obtine un profil psihologic complet în numai cinci minute.

Din punct de vedere conceptual MindMiTM (Figura 1) conține un sistem IoT (scanner-ul de mâini MindSpring™) conectat la o soluție cloud sau on-prem (aplicația web MindDeck™) capabil să înregistreze activitatea electrodermală de la nivelul epidermei palmelor. Datele achiziționate cu un software specializat MindRiverTM, sunt procesate în cloud pe baza unei metode de determinare rapidă a unui set de indicatori psihologici, MindOceanTM, care transformă informațiile în date relevante, creând un profil psihologic în mai puțin de 5 minute.

La baza întregului sistem se află fenomenologia răspunsului electrodermal, prin asocierea proiectivă a nivelurilor de potențial electrodermal SPL (skin potential level), respectiv  potențialul de răspuns SPR (skin potential response) cu un set de parametri intermediari, care prin modelare matematică avansată conduc la stabilirea unor funcții comportamentale în baza cărora este identificat profilul psihologic.

Procedeul prin care se obține răspunsul electrodermal exprimat în potențialele de tip SPL și SPR este neurostimularea în curent alternativ a stadiului fazic al epidermei.

Semnalul care ajunge la suprafața epidermei, rezultat prin compunerea unui semnal de excitație în treaptă cu semnalul de tensiune alternativă, va fi corelat cu răspunsul fazic al potențialului electrodermal în curent alternativ prin frecvență și amplitudine, reglate în funcție de variabilitatea labilității electrodermale l.

Identificarea funcțiilor psihologice se face în baza unui indicator inferențial dedus din rapoartele de potențial de răspuns electrodermal. Din indicatorul inferențial se calculează funcția cognitivă. Sunt determinate de asemenea tipologiile de personalitate (numite aici tipologii cognitive),  care la rândul lor se grupează în clase cognitive (temperamente). Prin selectarea ponderii celei mai înalte valori se determină tipologia cognitivă cea mai stabilă.

Asignarea, scalarea și calibrarea indicatorilor psihologici în Sistemul MindMiTM s-a realizat prin relaționare la cea mai utilizată diagramă de mapare a funcțiilor creierului  după Sistemul Internațional 10-20, cu ajutorul unor subrutine de sortare.

In forma de prezentare actuală Sistemul MindMiTM poate genera un set de 7 rapoarte de evaluare referitoare la profilul de personalitate: 1. raportul de personalitate; 2. raportul potențialului de inteligență cognitivă, în șapte dimensiuni; 3. raportul potențialului de inteligență emoțională, în cinci dimensiuni; 4. raportul de talent, aplicabil între vârstele de 6 – 18 ani, în zece dimensiuni; 5. raportul în 62 dimensiuni, formulat în patru grupe de indicatori: abilități cognitive, abilități emoționale, abilități sociale și de relaționare și alte abilități și aptitudini; 6. raportul de compatibilitate interpersonală; 7. raportul compatibilității de grup.

Până în prezent, cu Sistemul psihometric MindMiTM au fost evaluate peste 10.000 persoane, iar indicatorii săi de performanță aflați în manualul de utilizare,  au fost stabiliți într-un studiu pe un eșantion  eterogen de peste 1000 persoane.

Sistemul psihometric MindMiTM este în prezent utilizat atât în cabinetele de psihologie cât și în cadrul unor companii și departamente de HR, sporind eficiența activității de evaluare, prin timpul redus de aplicare, dar și prin calitatea unor determinări obiective.

În vederea compatibilizării cât mai avansate a capabilităților Sistemului MindMiTM cu nevoile din munca de evaluare psihologică, respectiv cu cele ale departamentelor de HR, în prezent sunt în pregătire și testare un număr de alte trei rapoarte: 1. raportul pattern-ului cognitiv – deosebit de important în a releva tendințele, respectiv disponibilitățile cognitive ale persoanei evaluate; 2. raportul de dominanță cerebrală – care stabilește pentru persoana evaluată una dintre cele opt tipologii corticale; 3. raportul profilului ideal – care relevă, în baza unor criterii customizabile de către utilizator, persoana cea mai potrivită dintr-un grup, pentru un job specific, respectiv, job-ul cel mai potrivit pentru o persoană care solicită un loc de muncă.

De asemenea, cercetările cu Sistemul MindMiTM sunt orientate și către zona clinică, o serie de determinări realizate în colaborare cu specialiștii din psihologie clinică si psihiatrie fiind deosebit de concludente cu privire la extinderea și în aceste domenii a aplicabilității Sistemului MindMiTM .

Partajează