Agilitatea cunoașterii

AGILITATEA ESTE O MĂSURĂ A CAPABILITĂȚII UNUI SISTEM DE A SE ADAPTA UNUI MEDIU COMPLEX ȘI DINAMIC PRIN PROCESAREA OPTIMĂ A CUNOAȘTERII. LA BAZA CUNOAȘTERII SE AFLĂ CAPACITATEA SISTEMULUI DE A AUTOMATIZA ACTIVITITĂȚILE ASOCIATE PERCEPȚIEI, RAȚIONAMENTULUI ȘI CUNOAȘTERII UMANE PE BAZA DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR.

Vor fi apreciate soluțiile inovatoare care au capacitatea de a înțelege și abstractiza idei complexe, de a învăța din experiență și de a îndeplini funcții care ar necesita inteligență dacă ar fi îndeplinite de oameni, precum și soluțiile care generează un nivel ridicat de securitate a datelor și informațiilor în scopul asigurării confidențialității, integrității, disponibilității, autenticității și nonrepudierii datelor și informațiilor în cazul unui incident.

Agilitatea cunoașterii

Pentru înregistrare vom avea nevoie de informații despre proiectul tău și despre cum te putem contacta.

Tematicile ediției
Partajează