Optimizarea performanței umane

Creșterea efectivă a performanțelor umane depinde fundamental de proiectarea și implementarea adecvată a unor interfețe interactive dintre om și mașină, respectiv de modul în care omul percepe și comunică cu mașina și mediul înconjurător.

Creșterea performanțelor umane are un caracter multidiscplinar, datorită complexității fenomenelor legate de activitatea umană. La fundamentarea acestui deziderat contribuie atât științele inginerești, cât și sociologia, psihologia, biologia, lingvistica, antropologia, designul industrial și ergonomia.

Vor fi apreciate soluțiile inovatoare care oferă un grad ridicat de integrare cu ființa umană, în scopul optimizării funcțiilor umane de recepție, filtrare, stocare, prelucrare a datelor și informațiilor și de acțiune.

Optimizarea performanței umane

Pentru înregistrare vom avea nevoie de informații despre proiectul tău și despre cum te putem contacta.

Temele ediției
Partajează